Nyheter

Ergo bänk

I samarbete med ett äldreboende har G9 tagit fram en bänk med stort fokus på ergonomi och som lämpar sig ypperligt för besökare på vårdhem, sjukhus och kyrkogårdar. Bänken är designad så att äldre medborgare, eller personer med funktionsnedsättning, har lättare att sitta ner och resa sig upp på egen hand.

UNDVIK AVFALLSPROBLEM PÅ STRÄNDER, I PARKER OCH STÄDER

Vår och sommar betyder också ökad renhållning av parker och stadskärnor. Mer folk i rörelse utomhus medför större  avfallsmängder. G9 har papperskorgar i nästan alla tänkbara former, allt från källsortering till intelligent sensorövervakning som håller koll på mängden avfall i papperskorgen. Se vårt urval här och vill du läsa mer om SMART-sensor i papperskorgarna hittar du det här – vi önskar er en skön vår och sommar! 

FÖRBÄTTRING AV PI CIRKELBÄNKAR – EN STADSRUMSMÖBEL SKA OCKSÅ VARA FIN PÅ BAKSIDAN!

Om vi kan, så varför inte göra det? Vi har valt att omdesigna våra cirkulära/svängda bänkar, och genom att använda en genomgående axellösning har vi lyckats att reducera det synliga ryggstålet till i stort sett ingenting. En stiligare möbel helt enkelt, som även kan beundras från baksidan - se mer här 

Alfred Nobels Bro invigd

Köpenhamns och G9's hittills mest komplexa och omfattande bänk invigdes söndagen den 16 december 2018 tillsammans med själva bron, av stadens teknik- och miljöborgmästare. Den 70 meter långa, skulpturella bänken sträcker sig över den nya Alfred Nobels Bro som förbinder Teglholmen och Enghave Brygge i Köpenhamns sydhamn. 

Bänken har blivit till i samarbete mellan COBE Architects, MOE rådgivande ingenjörer och G9 Landskap, Park & Stadsrum. 

GRILL FÖR PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN

Grilltid och uteliv står för dörren. Vi samlas i parker och grönområden, och vad är då trevligare än att kunna grilla tillsammans och umgås. 

Med URB-GRILL ordnar man snabbt en gemensam middag i det gröna. Stor kapacitet, enkel betjäning och inte minst tillvalsmöjligheterna gör grillen perfekt på allmänna platser. 

Se mer här...

INTELLIGENT TÖMNING AV STADENS SKRÄPKORGAR!

Varje år använder kommunerna miljontals kronor på tömning av stadens skräpkorgar. Det tillsammans med fokus på rena städer och parker har bland annat medfört att G9 lanserar smart-sensor-teknologi i skräpkorgen, som meddelar status till driften... smart – intelligent och driftoptimerande.

Se mer här...

Kuben (Rum-i-Rum)

Vi utrustar i stigande grad våra städer och dess allmänna platser med inventarier som skapar rum för fysisk aktivitet eller möten mellan stadens invånare. KUBEN är ett element i den serie av inventarieprodukter som har sin anknytning till ”rum-i-rum-” tankegången och blir ett privat utrymme mitt i stadens puls.

Se mer här...

RESERVOAR FÖR UPPSAMLING AV DAGVATTEN I ÅTERVUNNEN PLAST

Dagvattenuppsamling
I förbindelse med utbyggnaden av området Hammar i Kristianstad kommun har kommunen valt att uppföra en dagvattenuppsamling i form av en kanal som leder vattnet till närliggande Hammarsjön. Kanalens sidor är byggda med spont i materialet G9 Rustik.

Se mer här...

RYSLINGE HØJ- OCH EFTERSKOLE

När Ryslinge Høj- och Efterskole byggde ny matsal designade och producerade G9 långa bänkbord med plats för ca 140 elever till utomhusbespisning. Bänkbord med breda mahognyplankor som bryts av genomgående 40 mm EV-stavar. Vi gratulerar Ryslinge Høj- och Efterskole till matsalen och de trevliga nya omgivningarna.

Se mer här... 

NYTT CYKELPROGRAM

G9 introducerar de enkla och funktionella cykelstativen i MOLS och THY-serien. Som något nytt introducerar vi nu också den minimalistiska cykelhållaren från serien MOLS.

Se mer här...

NICE SÄKRAR PROMENADEN

Efter tragedin i Nice den 15 juli 2016, då en lastbil körde in i en folkmassa, har Nice säkrat den kände Promenade des Anglais med mer än 500 terrorsäkra pollare av modellen ONE.

Se mer här...

ASKKOPPAR

Visste du att cigarettfimpar är den överlägset största nedskräpningsfaktorn på våra gator och torg? Problemet blir speciellt tydligt på ställen där vi väntar, t ex busshållplatser och stationer eller i förbindelse med ställen där rökförbud råder. 

AVFALLSSORTERING I PARKER & STADSRUM

Det råder ingen tvivel om att avfallssortering blir allt vanligare i våra parker och städer. Skräpet ska sorteras för att kunna återvinnas på bästa sätt och skapa ett mer hållbart samhälle. G9 har under flera år erbjudit möjlighet till sortering av nedbrytbart och icke-nedbrytbart avfall. 

PUCKELBÄNK – KOMBINERAR BÄNK OCH BORD

Tronholm är en möbelserie bestående av enskilda eller ihopsatta möbelelement som efter fantasi och behov kan kombineras och byggas på. Seriens element bestående av cirkelbänkar, bord, raka bänkar och parksoffor är precis som LEGO-klossar, en lek med fantasi och rum.

Se mer här...

INGET UNDERHÅLL OCH LÅNGTIDSHÅLLBAR LÖSNING

Materialets bra egenskaper och möjligheter för lek med färger och dimensioner betyder att EV-plank i stigande grad används som beklädnad av möbler och övriga inventarier i utemiljöer.

Se mer här...

AVSKÄRMNING OCH BULLERPLANK I ETT

Effektiv avskärmning och bullerplank på en och samma gång. WPC. Underhållsfritt plank med en livslängd på minst 30 år. De spontade WPC-profilerna är producerade av certifierat och spårbart rent trä (70%) och återvunnen plast (30%). Ljudreduktion: 15 dB. Tilltalande ekonomisk lösning för avskärmning av ljud.

Se mer här...


Indblik


Projekt

STORMÖBEL I HOLBÆK

Som ett led i Holbæks stadsförnyelse har G9 levererat en skräddarsydd stormöbel till torget på Vestergade. Möbeln är 10 m lång, multifunktionell och underhållsfri med plats för ca 50 personer. Den skulpturella möbeln är formad som ett Z och inbjuder till en paus i stadsmiljön.

 

SØNDERTORV, AABENRAA

G9 har i samarbete med ADEPT arkitekter utvecklat en skulpturell bänk till det historiska Søndertorv i Aabenraa. Resultatet är en skräddarsydd bänk som visuellt passar väl ihop med de fina gatorna omkring torget, och som ska se till att torget framstår som ett fundament för den historiska Fredseken. 

MOBIL AVFALLSVAGN, ROSKILDE

G9 har i samarbete med Roskilde kommun utvecklat en mobil och anpassningsbar avfallsvagn som skapar fokus på att få folk att sortera avfallet. Resultatet är en vagn som är perfekt för större musik- eller kulturarrangemang i parker eller stadsfester. 

 

ISRAELS PLATS, KÖPENHAMN

På denna historiska och kända plats i Köpenhamn har vi i samarbete med COBE arkitekterna designat och producerat platsens nya cirkelbänkar.

LIHME STADSTORG, SKIVE

G9 har i samarbete med LABLAND arkitekter utvecklat en underhållsfri samlingsplats på stadstorget i Skive. Resultatet är skräddarsytt. 

FLEXIBEL SKOLGÅRD

I samarbete med Randers Realskole har G9 designat och utvecklat bänkar/soffor och bord i 2 nivåer, med lockande "privat rum" i form av sittunnor.

VARVSPARKEN I MALMÖ, SVERIGE

Önskemålet att skapa en underhållsfri upplevelsebaserad lekplats i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö, gjorde att  G9 bl a utvecklade underhållsfria specialmöbler i EV plank, i samarbete med arkitekter från C stad och landskap.

NY BURLUNDEN, DRAGØR

Förskolan Ny Burlunden i Dragör väljer underhållsfri återvunnen plast i sin utemiljö. Trappor, gångar och lekområden är gjorda med G9 Rustik plank. 

FINLANDSPARKEN, VEJLE

Ett av Danmarks största renoveringsprojekt av bostadsrättsområde, Finlandsparken i Vejle, blev bl a genomfört med användning av återvunnen plast i utemiljöerna. 

FÖRNYELSE AV SKOVSHOVED HAMN

22 maj 2016 blev den nyrenoverade Skovshoved Hamn invigd efter ca 3 års uppförande. Nya bryggområden och plats till dubbelt så många båtar, samt en mängd nya aktivitetsmöjligheter i och omkring hamnen, är ramarna för nya Skovshoved Hamn...


G9 Landskap . Park & Stadsrum

Dansk design og hantverk när det utvecklas produkter till park- och stadsmiljöer som fokuserar på bänkbord, parksoffor, bänkar, cyklism, cykelstativ, cykeltak, cykelhus, skräpkorgar, avfallsbehållare, behandlat stål eller cortenstål. Anordning och design av landskap med hållbara produkter i återvunnen plast, som t ex gräsarmering, bullerplank, pollare och beläggningsplank.

G9 landskap, park & stadsrum a/s designar och utvecklar produkter för park & stadsrum. Programmet omfattar ett brett produktprogram inom park- och stadsrumsinventarier, ett produktprogram som bland annat innehåller ”bänkar, cykelstativ, pollare, avfallsbehållare, skräpkorgar, bullerplank, gräsarmering mm... ”.  Med fokus på bl a danskt hantverk, lång livslängd och minimalt underhåll designar och producerar vi bänkar, parksoffor och bänkbord. Med dansk design och lokal produktion försäkrar vi oss om att våra produkter alltid uppnår bäst tänkliga kvalitet. I över 15 år har vi tillhandahållit lösningar inom bänkar, parksoffor, avfallsbehållare, bänkbord osv som baserar sig på underhållsfria lösningar och dansk design, tradition och hantverk.  

Produktprogrammet inom landskapsarkitektur är övervägande baserat på hållbarhet och återvunnen plast. Våra produkter som bl a omfattar plank, rundstolpar, brädor i återvunnen plast, gräsarmering, kantavgränsning mm är alla hållbara lösningar som tar hänsyn till naturens resurser, återbruk och klimatförhållanden. Till skillnad från traditionella lösningar med t ex hårdträ erbjuder vi motsvarande lösningar baserade på insamlad och återanvänd plast som dessutom har andra betydande fördelar genom att vara helt underhållsfritt och ha en betydligt längre livslängd. Förutom vår kompetens inom återvunnen plast, erbjuder vi även individuella lösningar i förbehandlat stål till t ex kantavgränsningar och andra specialprojekt.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt produktprogram i förhoppning om att kunna utfylla våra kunders behov. Vi provar nya och kända material som t ex cortenstål till avfallskärl, pollare och kantavgränsningar.   

Med utgångspunkt i våra kunder och samarbetspartners designar och utvecklar vi lösningar för park- & stadsmiljöer. Vi ställer krav till vår design och menar grundläggande att design handlar om balans mellan praktisk användbarhet, komfort och kvalitet. Vi utmanar gärna det traditionella med nya tankar för att skapa moderna offentliga eller privata uterum. Med inspiration från kunder, arkitekter, designers m fl är vår projektavdelning alltid beredd att prova nya idéer och följa dem från skiss till färdig produkt. G9 representerar i Danmark den världsledande producenten av helautomatiska pollare. Pollare är i stigande grad den lösning man helst väljer för att säkra offentliga och privata områden. Vårt produktprogram omfattar pollare och bommar till alla typer av säkring och tillträdesregulering.