Nyheter

Ergo bänk

I samarbete med ett äldreboende har G9 tagit fram en bänk med stort fokus på ergonomi och som lämpar sig ypperligt för besökare på vårdhem, sjukhus och kyrkogårdar. Bänken är designad så att äldre medborgare, eller personer med funktionsnedsättning, har lättare att sitta ner och resa sig upp på egen hand.

Återvunnen plast – mångsidig, hållbar & kreativ användning

Återvunnen plast kan med fördel användas både kreativt, funktionellt och mångsidigt. Den består av insamlad och återvunnen miljöplast som har smälts om och bearbetats till ett stort antal profiler. Detta hållbara material möjliggör projekt med mycket lång livslängd, minimalt med underhåll och fungerar bra i samspel med andra material.

Kantsarg för konstgräsplaner - minskar spridning av mikroplaster & håller gummigranulaten på plats!

Kantsargen, för konstgräsplaner, minskar risken betydligt att gummigranulat hamnar utanför fotbollsplanen. Dessutom är vår kantsarg tillverkad i 100 % miljöcertifierad återvunnen plast. De som investerar i vår kantsarg, investerar även i miljön, i dubbel bemärkelse!

Facelift av klassiker

URB-serien har fått en ny medlem - URB-F.

Modellen är baserad på den klassiska URB-E, men i en stramare design med vassare linjer.

MEGA - ännu större kapacitet

Som förlängning på våra Mini-, Midi- och Maxi-storlekar för URB-papperskorgar, så har G9 tagit fram en ny variant på hela 210 L. Vi kallar den MEGA. 

MEGA är idealisk för områden med extra stort tryck på avfallet. Detta ger en större flexibilitet och möjlighet att möta det ökande fokuset på sophantering och källsortering i det offentliga rummet. MEGA erbjuds i upp till 4 fraktioner i de flesta URB-papperskorgar med dubbelsidigt inkast.

INGET UNDERHÅLL OCH LÅNGTIDSHÅLLBAR LÖSNING

Materialets bra egenskaper och möjligheter för lek med färger och dimensioner betyder att EV-plank i stigande grad används som beklädnad av möbler och övriga inventarier i utemiljöer.

Se mer här...

UNDVIK AVFALLSPROBLEM PÅ STRÄNDER, I PARKER OCH STÄDER

Vår och sommar betyder också ökad renhållning av parker och stadskärnor. Mer folk i rörelse utomhus medför större  avfallsmängder. G9 har papperskorgar i nästan alla tänkbara former, allt från källsortering till intelligent sensorövervakning som håller koll på mängden avfall i papperskorgen.

GRILL FÖR PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN

Grilltid och uteliv står för dörren. Vi samlas i parker och grönområden, och vad är då trevligare än att kunna grilla tillsammans och umgås. 

Med URB-GRILL ordnar man snabbt en gemensam middag i det gröna. Stor kapacitet, enkel betjäning och inte minst tillvalsmöjligheterna gör grillen perfekt på allmänna platser.

Kuben (Rum-i-Rum)

Vi utrustar i stigande grad våra städer och dess allmänna platser med inventarier som skapar rum för fysisk aktivitet eller möten mellan stadens invånare. KUBEN är ett element i den serie av inventarieprodukter som har sin anknytning till ”rum-i-rum-” tankegången och blir ett privat utrymme mitt i stadens puls.

Se mer här...

FÖRBÄTTRING AV PI CIRKELBÄNKAR – EN STADSRUMSMÖBEL SKA OCKSÅ VARA FIN PÅ BAKSIDAN!

Om vi kan, så varför inte göra det? Vi har valt att omdesigna våra cirkulära/svängda bänkar, och genom att använda en genomgående axellösning har vi lyckats att reducera det synliga ryggstålet till i stort sett ingenting. En stiligare möbel helt enkelt, som även kan beundras från baksidan - se mer här 


Indblik

Alfred Nobels Bro invigd

Köpenhamns och G9's hittills mest komplexa och omfattande bänk invigdes söndagen den 16 december 2018 tillsammans med själva bron, av stadens teknik- och miljöborgmästare. Den 70 meter långa, skulpturella bänken sträcker sig över den nya Alfred Nobels Bro som förbinder Teglholmen och Enghave Brygge i Köpenhamns sydhamn. 

Bänken har blivit till i samarbete mellan COBE Architects, MOE rådgivande ingenjörer och G9 Landskap, Park & Stadsrum. 

RESERVOAR FÖR UPPSAMLING AV DAGVATTEN I ÅTERVUNNEN PLAST

Dagvattenuppsamling
I förbindelse med utbyggnaden av området Hammar i Kristianstad kommun har kommunen valt att uppföra en dagvattenuppsamling i form av en kanal som leder vattnet till närliggande Hammarsjön. Kanalens sidor är byggda med spont i materialet G9 Rustik.


Projekt

NICE SÄKRAR PROMENADEN

Efter tragedin i Nice den 15 juli 2016, då en lastbil körde in i en folkmassa, har Nice säkrat den kände Promenade des Anglais med mer än 500 terrorsäkra pollare av modellen ONE.

Se mer här...

VARVSPARKEN I MALMÖ, SVERIGE

Önskemålet att skapa en underhållsfri upplevelsebaserad lekplats i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö, gjorde att  G9 bl a utvecklade underhållsfria specialmöbler i EV plank, i samarbete med arkitekter från C stad och landskap.

FÖRNYELSE AV SKOVSHOVED HAMN

22 maj 2016 blev den nyrenoverade Skovshoved Hamn invigd efter ca 3 års uppförande. Nya bryggområden och plats till dubbelt så många båtar, samt en mängd nya aktivitetsmöjligheter i och omkring hamnen, är ramarna för nya Skovshoved Hamn...


G9 Landskap . Park & Stadsrum

Dansk design og hantverk när det utvecklas produkter till park- och stadsmiljöer som fokuserar på bänkbord, parksoffor, bänkar, cyklism, cykelstativ, cykeltak, cykelhus, skräpkorgar, avfallsbehållare, behandlat stål eller cortenstål. Anordning och design av landskap med hållbara produkter i återvunnen plast, som t ex gräsarmering, bullerplank, pollare och beläggningsplank.

G9 landskap, park & stadsrum a/s designar och utvecklar produkter för park & stadsrum. Programmet omfattar ett brett produktprogram inom park- och stadsrumsinventarier, ett produktprogram som bland annat innehåller ”bänkar, cykelstativ, pollare, avfallsbehållare, skräpkorgar, bullerplank, gräsarmering mm... ”.  Med fokus på bl a danskt hantverk, lång livslängd och minimalt underhåll designar och producerar vi bänkar, parksoffor och bänkbord. Med dansk design och lokal produktion försäkrar vi oss om att våra produkter alltid uppnår bäst tänkliga kvalitet. I över 15 år har vi tillhandahållit lösningar inom bänkar, parksoffor, avfallsbehållare, bänkbord osv som baserar sig på underhållsfria lösningar och dansk design, tradition och hantverk.  

Produktprogrammet inom landskapsarkitektur är övervägande baserat på hållbarhet och återvunnen plast. Våra produkter som bl a omfattar plank, rundstolpar, brädor i återvunnen plast, gräsarmering, kantavgränsning mm är alla hållbara lösningar som tar hänsyn till naturens resurser, återbruk och klimatförhållanden. Till skillnad från traditionella lösningar med t ex hårdträ erbjuder vi motsvarande lösningar baserade på insamlad och återanvänd plast som dessutom har andra betydande fördelar genom att vara helt underhållsfritt och ha en betydligt längre livslängd. Förutom vår kompetens inom återvunnen plast, erbjuder vi även individuella lösningar i förbehandlat stål till t ex kantavgränsningar och andra specialprojekt.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt produktprogram i förhoppning om att kunna utfylla våra kunders behov. Vi provar nya och kända material som t ex cortenstål till avfallskärl, pollare och kantavgränsningar.   

Med utgångspunkt i våra kunder och samarbetspartners designar och utvecklar vi lösningar för park- & stadsmiljöer. Vi ställer krav till vår design och menar grundläggande att design handlar om balans mellan praktisk användbarhet, komfort och kvalitet. Vi utmanar gärna det traditionella med nya tankar för att skapa moderna offentliga eller privata uterum. Med inspiration från kunder, arkitekter, designers m fl är vår projektavdelning alltid beredd att prova nya idéer och följa dem från skiss till färdig produkt. G9 representerar i Danmark den världsledande producenten av helautomatiska pollare. Pollare är i stigande grad den lösning man helst väljer för att säkra offentliga och privata områden. Vårt produktprogram omfattar pollare och bommar till alla typer av säkring och tillträdesregulering.