Produkter för anläggning av landskap med fokus på hållbar återvunnen plast

Produkter til anlæg af landskab med fokus på bæredygtigt genbrugsplast.

Gennem mere end 15 år har vi udviklet vores program af produkter til landskabsarkitektur. Særlig fokus har vi på bæredygtige løsninger baseret på især genbrugsplast. Nye produktgrupper kommer til og vi tilstræber altid at finde nye og spændende produkter/løsninger, der giver landskabsarkitekter m.fl. mulighed for at designe og skabe bæredygtige og vedligeholdelsesfrie rum og landskaber til glæde for kunden og brugerne.

Vi håber, du finder vores program interessant.

Återvunnen plast

Trafik och väg

Kantavgränsning

Gräsarmering

Beläggning

Vatten och våtområde

Stängsel och avskärmning

Material

I mer än 15 år har vi utvecklat vårt program för produkter till landskapsarkitektur. Speciellt fokus har vi på hållbara lösningar baserade på framför allt återvunnen plast. Nya produktgrupper tillkommer och vi strävar alltid efter att hitta nya och spännande produkter/ lösningar som ger landskapsarkitekter och andra möjlighet att designa och skapa hållbara och underhållsfria rum/ miljöer till glädje för kunder och användare.

Vi hoppas att du finner vårt program intressant. Har du idéer och förslag till hur vi kan förbättra programmet är du alltid välkommen att kontakta oss. Oavsett vilken produkt du önskar använda är du alltid välkommen att kontakta oss för prover och rådgivning omkring användning av en produkt/ lösning.

  Flera av våra produkter i återvunnen plast är miljöbedömda i SundaHus, och har bedömning B. Detta underlättar för er som kund när ni ska välja produkt och material till era projekt.