Återvunnen plast med många fördelar och användningsområden

G9 erbjuder Nordens största sortiment för återvunnen plast inom utemiljö. Produkter, färger och specifikationer för nya tillämpningsområden tas fortlöpande fram.

Kantsarg för konstgräsplaner

ECHO produktserie

GEO produktserie

TX produktserie

Kubbsarg / Pallisader

ECHO plank

GEO-plank

TX-plank

Strandspång

Möbler

Kantsarg - återvunnen plast

Lekplats

Slipers

L-stöd

Upphöjda odlingsbäddar och planteringslådor

Fasadpanel

Rundstolpar

Hamnfender

Trappor i terräng

Sandlåda

Pollare i återvunnen plast

Elefantsten - S400

Plank i återvunnen plast

Kompositplank och bullerplank

Brädprofiler

G9 erbjuder nordens största program för återvunnen plast. Programmet omfattar bland annat kubbsarg, bänkar, sliprar, staket och plank i återvunnen plast. Staket i återvunnen plast kan fås i flera färger och alla plastprodukter har en levnadstid på minst 30 år. Framför allt har vi hög efterfrågan på kubbsarg, brädor och stolpar i återvunnen plast.

G9 har 4 typer av återvunnen plast med olika utseende, egenskaper och styrkor. Allt från glasfiberarmerad plast till formstöpt återvunnen plast.

Intresset för återvunnen plast i förbindelse med bänkar, spont, stolpar och plankor fortsätter öka tack vare dess långa livslängd och reducerade driftkostnader i såväl den offentliga som den privata sektorn. 
 
Det finns betydande fördelar med återvunnen plast, såsom att bänkar, stolpar osv inte murknar, inte har några stickor och att materialet inte suger upp vatten. Vår plast är miljöbedömd och används som kantavgränsning, på lekplatser, terrasser och andra ställen där lång livslängd och minimalt underhåll är önskvärt.    

Alla våra serier av återvunnen plast är naturligtvis noga kontrollerade och certifierade i förhållande till internationella standarder för återanvändning av plast. Bland annat är alla våra produkter av återvunnen plast miljöcertifierade och kan därmed användas även på lekplatser.  

De 4 serierna av återvunnen plast: 

ECHO
Är den serie vi oftast använder till lekplatslösningar – kubbsarg, slipers, kantsarg och liknande. G9 Echo serien är det rätta valet där kravet är att använda ett material som inte murknar och samtidigt är enkelt att arbeta med. Levereras i färgerna grå och brun.   


GEO 
Är mer kompakt och har högre värden vad gäller brott- och dragstyrka. GEO-serien har en fin och homogen yta och används där det ställs högre krav på kvalitet och ensartade materialval. Levereras i färgen svart.


Rustik
Materialet kännetecknas av ett rustikt intryck och har väldigt hög styrka och hållfasthet. Detta gör det till ett naturligt val i förbindelse med hamnar, stränder och våtmarker. Ett bra alternativ som spont, spångar, broar, hamnspont och liknande. Levereras i en rustik grå färg. 

TX
Glasfiberarmerad återvunnen plast är den som har högst kvalitet i förhållande till hållfasthet och brottstyrka. Materialet har en mycket fin och homogen yta. Används i förbindelse med hamn- och byggprojekt. Levereras i en ljusgrå färg samt två bruna färgnyanser. Kan efter önskemål även levereras i antracitgrå.