Underhållsfri beläggning

ECHO plank

GEO-plank

TX-plank

Naturplank

Strandspång

Fallskyddsplattor

Säkerhetsplattor

Gummibeläggning i mönster

Underhållsfritt beläggningsplank för broar, bryggor, gångstigar och andra offentliga miljöer. Hållbarhet med insamlad, sorterad och miljöbedömd återvunnen plast med upp till 80 års livslängd. 5 serier med individuella egenskaper och utseende.