Öka bärigheten & minska slitaget med vår gräsarmering

BioGitter 2000

BioGitter On-Top

BioGitter H

BioGitter GS

BioGitter G

Elefantsten - S400

Gummi-gräsarmering

Gräs- och markarmering används bland annat för att förstärka ytor med tung trafik, vanlig biltrafik och på offentliga P-platser. Gräsarmering och Biogitter används också på vändplaner och privata P-områden.

Gräsarmeringen är stöpta block av återvunnen plast av typen HDPE och HDPE/PP-plast. Typen Biogitter 2000 är med dilatationsfogar så att armeringen blir flexibel och kan jobba med belastningen. Vid markarmering och gräsarmering med tung belastning lämpar sig Biogitter 2000 speciellt bra.

Biogitter On-Top kan läggas direkt på marken utan förarbete. En snabb och effektiv gräs- och markarmering.

Armering används också vid etablering av natur- och gångstigar samt andra typer av gångar, på ridbanor, i parker, på festivalområden, golfbanor mm. BioGitter-serien med gräs- och markarmering omfattar alla belastningskrav som önskas.

I jämförelse med gräsarmering i betong är plasten betydligt lättare att jobba med. Hållbarheten är också ofta längre.

Bärlager:
Personbilstrafik: 20-25 cm. 
Lastbil/ tung trafik: 40-50 cm.

Vi erbjuder 6 typer av gräs- och markarmering:
BioGitter 2000, BioGitter On-Top, BioGitter G, BioGitter GS, BioGitter H och typen Elefantsten för mycket krävande armering.

Anlägg så här:
Området planas ut med en lutning på 1-2%. Beroende på belastningskraven etableras en botten på 20-40 cm. För optimal avrinning rekommenderas singel, 5-32 mm, eller betongkross och liknande ”icke-packande” material. När detta är klart kan man eventuellt lägga ut Geotextil för att ytterligare förbättra områdets bärighet, och sedan gräs-, markarmeringen. Armeringen kan också läggas direkt på existerande stabiliserad mark, eventuellt med ett tunt avjämningslager – max 1 cm

Optimala växtförhållanden vid gräsarmering:
För att försäkra sig om optimala växtförhållanden för kommande gräs är det viktigt att den stabiliserade marken etableras på grovt otvättat kross/ skärv med en storlek på 5-32 mm – ev blandat i bra jord. Cellerna fylls sedan till max 1 cm från överkant med en blandning av sand och jord. Så med robusta gräsarter som passar till den användning området är tänkt att ha. (Fråga ev. fröleverantören vad som passar bäst). Det är viktigt att vattna och gödsla området under tillväxtperioden.   

Armering med grus – granitkross – betongkross:
Markunderlaget och den efterföljande armeringen ska alltid se till att ha god vattengenomträngningsförmåga. Om annat än gräs önskas i armeringen kan den t ex fyllas upp med grus eller granit- och betongkross.

Lägg ut armeringen:
1. Börja läggandet med att placera ”ögonen” på den andra plattan över ”krokarna”  på den första plattan.  
2. Lägg sedan elementen rad för rad, från vänster mot höger.  
3. Anpassningar kan göras med rundsåg, sticksåg, handsåg, vinkelslip mm.

Vid armering av existerande gräsområden: 
1. Klipp gräset  kort och avsluta med att trumla marken med en tung vält.
2. Lägg ut On-Top-gräsarmering och trumla ordentligt – det är inte nödvändigt att fylla upp armeringshålen (gräset kommer snabbt att växa upp genom armeringen).
3. Sprid lite gödning för att främja grästillväxten.    

Vid nyetablering av gräsområde:
1. Trumla marken noga och så sedan området på det sätt fröleverantören rekommenderar, med passande gräsfröblandning.
2. Sätt ihop och lägg On-Top-gräsarmering. Trumla sedan lätt och håll området fuktigt för att optimera grästillväxten.  
3. Klar till trafik/ belastning.