Kantsättning i stål, corten, aluminium, återvunnen plast & gummi

Återvunnen plast

Plast

Corten stål

Stål

Aluminium

Gummi

G9’s kantavgränsningsprogram är stort, håller hög kvalitet och omfattar material som corten, aluminium, behandlat och obehandlat stål, gummi samt återvunnen plast.

Kantavgränsning mellan gräs, sten- och grusgångar och rabatter håller effektivt de olika beläggningarna avskilda från varandra. Kantavgränsningen kan bestå av stål, plast, corten eller aluminium som är enkel att montera. Man kan även välja om man vill ha raka eller svängda kanter, eller cirkelformad kantavgränsning som används t ex runt träd.

Kantavgränsningen kan också göras med gummi, vilket ofta används på t ex lekplatser eller idrottsanläggningar där det är nödvändigt med fallskydd.

Kantavgränsning på lekplatser är ofta kantsarg, kubbsarg och slipers i återvunnen plast. Kubbsargen ger många möjligheter till olika formgivningar på ett lekfullt sätt.  

Kontakta oss för mer information och rådgivning kring lämpliga lösningar i just ert projekt.