Underhållsfria plank och bullerplank

Plank i återvunnen plast

Kompositplank och bullerplank

Bullerplank som avskärmning och ljudreducering blir allt vanligare och underhållsfria lösningar efterfrågas ofta. G9 erbjuder bullerplank och annan avskärmning i återvunnen plast, akrylglas, aluminium och trä-plast-komposit (WPC). Allt underhållsfritt med en livslängd på minst 30 år. Med våra produkter kan ljudet reduceras med upp till 32 dB, vilket motsvarar 2/3 av ljudnivån.

Bullerplank från G9 har följande fördelar: Inget underhåll, robust, tåligt mot graffiti, lätt att rengöra, stabil form, fås i valfria färger, upp till 6 m, lätt att hantera och montera.

Vårt program omfattar bland annat bullerplank i underhållsfri trä-plast-komposit (WPC) med en levnadstid på minst 30 år. De spontade profilerna är producerade av certifierat och spårbart trä (70%) och återvunnen plast (30%). De är konstruerade med små kamrar invändigt som absorberar ljudet. Inget ljud reflekteras. WPC-profilerna fås i många färger och materialet är extra tåligt mot klotter. WPC reducerar ljudet med minst 14 dB vilket motsvarar mer än 50% av den upplevda ljudnivån.  

Bullerplank med transparent akrylglas reflekterar ljudet och kan kombineras med ljudabsorberande kassetter i aluminium eller trä för en mer modern känsla, eller stå för sig själv om man önskar att ”öppna upp” landskapet eller behålla känslan av ett öppet landskap.

Användning: Reduktion av vind och ljud vid väganläggningar, institutioner, industrier och bostadsområden.