Skräddarsydda trädskydd, markgaller & planteringskärl

Papperskorgar

Källsortering

BIKAB Källsortering

Askkoppar

Hundlatrin

Papperskorg i plast

G9 landskab, park & stadsrum a/s har under mer än 20 år designat och utvecklat avfallsbehållare, soptunnor, skräpkorgar och papperskorgar till den nordiska marknaden. Med utgångspunkt i ergonomi och tömningskomfort är alla våra avfallskärl anpassade för enkel och ergonomiskt riktig tömning.

Vi följer med i tiden och utvecklar fortlöpande behovet av soptunnor och papperskorgar. Krav om källsortering har gjort att flera papperskorgar fås med separata fack. Alla våra modeller kan efterbehandlas efter kundens önskemål, genom galvanisering eller lackering. Modellerna varierar i kapacitet från 26 liter till 110 liter. Designformer vi använder är framför allt cylindriska och kubiska. Avfallsbehållare, källsortering, papperskorg, skräpkorg, avfallssortering, soptunna med topp- och sidoinkast ingår i programmet.

Mest känd är kanske G9´s serie Pansar papperskorgar i sträckmetall. Ovillkorligt marknadens tåligaste papperskorg. Pansar-modellerna används och är fullt funktionsdugliga även efter 20 år på offentliga platser.

Behovet av källsortering på offentliga platser har även gjort avtryck i vårt utbud, var vi i dag erbjuder soptunnor och papperskorgar med källsortering i 2-3 eller 4 avfallssektioner. Sektionerna är vanligtvis plast, papper och metall.

Soptunnor, skräpkorgar och papperskorgar i cortenstål är också en del av vårt produktprogram. Cortenstålets styrka och patinering gör materialet speciellt användbart vid kustnära områden eller andra ställen där man önskar ett maritimt uttryck.

Pansar

Kanske världens tåligaste papperskorg. Används framför allt i gröna och utsatta områden.

Pansar papperskorg är av dansk design och hantverk. Producerad i 3 mm stål och sträckmetall med ellipsformat inkast som reducerar vattenmängden i papperskorgen och begränsar åtkomsten för fåglar.

Pansarprogrammet omfattar inte mindre än 42 olika papperskorgar, som alla kan anpassas till individuella lösningar och behov. Kompromisslös kvalitet med bland annat samma korrosionsbehandling och lackering som i offshoreindustrins produkter. Oavsett behov är det är vår inställning att en Pansar alltid kan utvecklas, så om du är i behov av en Pansar och har en ny idé är du mycket välkommen att kontakta oss.

Komforttömning:

Genom alla år har utgångspunkten för design och utveckling av Pansar alltid varit att papperskorgen ska vara lätt att arbeta med för dem som ansvarar för renhållning och tömning.

Komforttömning betyder: Ingen kontakt med avfallet—sopsäcken tas ner från papperskorgen, inga tunga lyft – sopsäcken lyfts inte upp, inga synliga sopsäckar – sopsäcken hålls fast med säcklås.  

Intelligenta soptunnor och papperskorgar:

Vi erbjuder i dag soptunnor, avfallstunnor, skräpkorgar och papperskorgar med sensorer som dagligen känner av om kärlet är tomt, halvtomt eller fullt och behöver tömmas. Med sitt tydliga användargränssnitt med grön (tom), gul (halvfull) eller röd signal får ni en snabb överblick och kan planera tömningsrutten på ett tidsbesparande sätt.  

OPTIMAL RUTTPLANERING

Nu ska dina medarbetare inte längre ut till en halvfull papperskorg tack vare det enkla användargränssnitt i systemet som gör det möjligt att generera en rutt baserad på signaler från sopkärlen.

MED DE INTELLIGENTA SOPKÄRLEN SPARAR DU INTE BARA ARBETSTIMMAR, UTAN OCKSÅ KRONOR OCH ÖREN.

Det kostar mycket pengar att ha uppsikt över och tömma stadens sopkärl. Med den intelligenta papperskorgen kan ni effektivisera och optimera er ruttplanering. Med tiden kan ni även utläsa data från den enskilda papperskorgen om hur många gånger den varit tömd, och utifrån det skapa ett dataunderlag för framtida tömningsbehov.

Det intelligenta sopkärlet fungerar på kända plattformar som PC, Mac och fås som App till Android och iPhone/iOSx.