Komplett program för avspärrning… pollare, höj- och sänkbara pollare, manuella och automatiska vägbommar.

Pollare

Höj- och sänkbara pollare

Bommar

Säkring av privata och offentliga områden och platser får allt större betydelse i takt  med att trafikintensiteten och befolkningstillväxten i städerna ökar. Vårt program av avspärrningsprodukter omfattar olika slags pollare, automatiska nedsänkbara pollare, manuella och automatiska bommar. Allt från fasta till flyttbara pollare i galvaniserat eller lackerat stål, gjutjärn. Återvunnen plast, gummi eller cortenstål. Pollare från Ø300 till 1800 mm. I serien med bommar erbjuder vi ett urval av manuella vägbommar som låses med spärrhake eller hänglås. Vägbommarna  omfattar också manuella vrid- och lyftbommar.

Pollare levereras för nedgjutning eller till montering direkt på marken.  

Automatiska nedsänkbara pollare är speciellt lämpade för trafikreglering i områden med hög trafikbelastning eller i områden som önskar reglering av persontrafik. Passage för bussar används i större utsträckning i förbindelse med dessa regleringar. Bussen har då vanligtvis tillträde med en bro-bizzliknande lösning så att pollarna sänks ner i marken när bussen närmar sig och åker direkt upp igen när bussen passerat.   

Förutom tillträdesreglering i stadskärnor och centrum omfattar vårt program av höj- och sänkbara pollare även terrorsäkring, som följer internationella standarder och krav. Terrorsäkring med pollare används i förbindelse med särskilt känsliga anläggningar som t ex kemiska industrier, banker, flygplatser och offentliga verksamheter. Höj- och sänkbara pollare som används för terrorsäkring har både kraftigare stål i pollaren och högre krav på fundamentarbetet.

G9 hjälper till med rådgivning i alla lösningar.