Smart Avfallssensor

Smart City Lights

Smart Råttfälla

I takt med att ny teknologi ökar uppstår möjligheter att effektivisera avfallshanteringen och spara tid och pengar. Smart City innebär t ex sensorer som avläser avfallsmängden och därigenom optimerar avfallshanteringen samtidigt som man kan få skadedjursbekämpning, med råttfångare som ger utslag om den behöver tömmas. 

Exempel på Smart City-teknologi

  • Smart Sensor till papperskorgar som mäter mängden avfall och därmed optimerar hanteringen. 
  • Intelligent råttfälla diskret integrerad i papperskorgen med automatisk rapportering vid fångst
  • Integrerad belysning i möbler och andra stadsrumsinventarier för ökad trygghet och myseffekt